Jogi nyilatkozat, adatvédelem

A www.sioterko.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk

A JSP Építő Kft. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a JSP Építő Kft. weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a JSP Építő Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A JSP Építő Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.sioterko.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A JSP Építő Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A JSP Építő Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A JSP Építő Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a JSP Építő Kft.-nek elfogadja, hogy a JSP Építő Kft.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a JSP Építő Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A JSP Építő Kft. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a JSP Építő Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a JSP Építő Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilván tartsa és kezelje. A JSP Építő Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: 

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása, ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
  • megrendelések intézése.

A JSP Építő Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a JSP Építő Kft..-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. Az JSP Építő Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a JSP Építő Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a JSP Építő Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.


A személyes adatok védelméről bővebb tájékoztatást Adatvédelmi nyilatkozatunkban olvashat.

Szerzői jog

A JSP Építő Kft. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a JSP Építő Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a JSP Építő Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A JSP Építő Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.