Házhozszállítás

Kérésére Szolgáltató vállalja a megrendelt termék kiszállítását az Ön által megadott magyarországi szállítási címre az árajánlatban szereplő szállítási költség ellenében. A kiszállítás pontos dátumáról a Szolgáltató e-mailben/telefonon értesíti Önt. A szállítás 40 tonnás össztömegű, darus és pótkocsis gépjárművel történik. Ön köteles arról gondoskodni, hogy a szállítási cím ilyen gépjárművel megközelíthető legyen, illetve a lepakoláshoz elegendő hely álljon rendelkezésre. Ön köteles továbbá az esetleges behajtási engedély beszerzéséről is gondoskodni.

A termékeket közvetlenül a gyárból szállítjuk (vagy gyári szállítással szállíttatjuk) az építkezés helyszínére. 6 raklap feletti mennyiség vásárlása esetén a kiszállítás ingyenes!

Amennyiben a helyszín megközelíthetőségéről, illetve a lepakoláshoz szükséges elegendő hely biztosításáról nem gondoskodik, úgy a Szolgáltató telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot és az Ön döntése alapján a teljesítés a szállítási címhez eső legközelebbi helyen történő lerakodással is megtörténhet.

Amennyiben a szállítási címhez eső legközelebbi helyen történő lerakodáshoz nem járul hozzá, a Szolgáltató felszólítja a szállítási cím megközelíthetőségéről, a lerakodáshoz szükséges hely biztosításáról való gondoskodásra. A második szállítással járó többletköltségeket Ön köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.

Amennyiben a teljesítés a szállítási cím megközelíthetőségének, a lerakodáshoz szükséges hely biztosításának a hiányából hiúsul meg Ön köteles a Szolgáltató szerződésszegésből eredő összes kárának a megtérítésére.
A kiszállítás elismerése úgy történik, hogy a vevő – vagy a kiszállításnál jelen lévő képviselője – aláírja a szállítólevelet és átveszi a garancialevelet. Ha a közölt szállítási napon a vevő, vagy a képviselője az átvételnél személyesen nem jelenik meg, a szerződés teljesítését a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és a megőrzésért felelősséget nem vállalunk. A töréskárt, illetve a le nem szállított termékeket a vevő köteles a szállítólevélen feltüntetni illetve, ha az átvételnél nincs jelen, azt 15 napon belül írásban bejelenteni. Amennyiben a Bramac Kft. volt a fuvaroztató, a szállításból eredő károkat ellenőrzi és annak jogossága esetén azt rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni. Amennyiben a vevő saját fuvareszközén szállította el a terméket, a teljes töréskár a vevőt terheli. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a házhozszállítás és a telken belüli lerakodás csak teher közforgalom számára nyitva álló és pótkocsis járműszerelvény közlekedésére alkalmas szilárd útburkolattal ellátott közlekedési útról megközelíthető helyre történik. A házhozszállítás a daruval történő lerakást magába foglalja. Ha az időjárás, vagy más okok (pl. nagyfeszültségi vezeték, fák, szabálytalanul parkoló gépkocsik, 10%-nál nagyobb fokú emelkedő stb.) miatt az építkezés helyszíne pótkocsis tehergépjárművel megközelíthetetlen vagy az építési telken – illetőleg a megjelölt teljesítési helyen – a daruval történő lerakodás műszaki okokból nem lehetséges, akkor a vevő köteles saját költségére más lerakóhelyet biztosítani. A teljesítési helyre vonatkozó egyedi szállítási feltételek előzetes egyeztetése a vevő kötelezettsége.
Az Eladóval előzetesen egyeztetett tehergépjárműre és időszakra szóló behajtási engedélyt a Vevő saját költségére tartozik beszerezni, és a JSP Építő Kft.-nek eljuttatni a szállítási határidő megtartásához szükséges időben és helyen. A szállítást megelőző nap 12:00 órájáig értesíteni kell a gyárat a megváltozott szállítási címről vagy kérni kell a szállítás átütemezését írásban (faxon, e-mailben, táviratban vagy levélben). A JSP Építő Kft.., a szállítás pontos napjáról 1-3 nappal a kiszállítást megelőzően SMS vagy távirat értesítést küld a Vevő részére. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többlet költség a vevőt terheli. Amennyiben a megadott szállítási cím pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a lerakodásra alkalmatlan, és emiatt a teljesítés meghiúsul, az ismételt kiszállítás költsége a vevőt terheli.