A vásárlás menete a Honlap használata esetén


1. Árak

A termékekre vonatkozóan a megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

Az árak az egész ország területére érvényesek, és tartalmazzák az egységrakatok üzemen belüli felrakását. A termékek csomagolásával, kiszállításával és lerakodásával kapcsolatos tarifákról az Általános szerződési feltételek 3.8-as pont táblázata ad tájékoztatást. Az áru a teljes vételár és kapcsolódó szolgáltatások díjának kifizetéséig a JSP Építő Kft. tulajdonában marad. A tulajdonjog fenntartása mindaddig érvényes, amíg a JSP Építő Kft.-nek a vásárlóval szembeni valamennyi követelése nincs kiegyenlítve. A befizetés napjáig az árváltozás jogát fenntartjuk. Amennyiben a Vevő az egyedi gyártású termékek esetében a szerződés létrejötte előtt a megrendeléstől eláll, a megrendelés nettó értékének 20%-ával egyező összegi sztornírozási díjat tartozik fizetni.

2. Rendelési információk

A vásárlás regisztrációval történik. A megrendelésnek tartalmaznia kell a rendelt termékek megnevezését, a rendelt mennyiséget, színt, továbbá a szállítási címet és értesítési (SMS fogadására alkalmas) telefonszámot. Amennyiben a vevő nem tud pontos szállítási címet megadni, akkor köteles részletes leírást, vagy rajzot mellékelni a megrendeléshez. A rendelés visszaigazolásánál közöljük az előrelátható szállítási időpontot. A visszaigazolásban szereplő szállítás várható időpontja nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ. Az ehhez képest később teljesített szállításokkal kapcsolatosan a JSP Építő Kft.-vel szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető. A szállítás tényleges időpontjáról 1-3 nappal a kiszállítást megelőzően a Megrendelésen megadott telefonszámon SMS-ben vagy telefonon értesítést adunk. A kiszállítás az általunk megjelölt napon 6 és 18 óra között történik. A honlapon megjelölt termékekre egyedi szállítási feltételek irányadóak. A megrendeléssel a megrendelő feljogosítja a JSP Építő Kft.-t a megrendelésben foglalt adatok nyilvántartására, kezelésére és üzleti tevékenysége keretében marketing célú felhasználására az adatvédelmi előírások megtartásával.

3. Rendelés menete

A Honlapon a következőképpen lehet árajánlatot kérni:

3.1. Önnek lehetősége van árajánlatot kérnie kizárólag e-mailen keresztül a Honlapon található Contact űrlap segítségével. A Contact űrlap kitöltését követően azt elküldheti az info@jspepito.hu  e-mail címre.

3.2. Lehetősége van árajánlatot kérni telefonon a +36 84 310 681-as telefonszámon.

3.3. Lehetősége van árajánlatot kérni e-mailen, melyet az  info@jspepito.hu-ra küldhet el.

3.4. A Szolgáltató ezt követően a 3.6-3.7. pontban foglaltaknak megfelelően e-mailben küldi meg az árajánlatot.

3.5. A szerződés az ajánlat elfogadásával és a vételár teljes megfizetésével jön létre.

3.6.   A szerződés létrejötte


3.6.1. Az ajánlat kérését követően a munkatársunk 1 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot. A pontos címet és számlázási címet telefonon keresztül tudja megadni a munkatársunk részére.

3.6.2. Ön a Szolgáltatóval folytatott telefonbeszélgetést követően a telefonon egyeztetetteknek megfelelően e-mailben megkapja a Szolgáltató árajánlatát. A Szolgáltató által az Ön részére ezt megelőzően rendelkezésére bocsátott vagy feltüntetett árak nem minősülnek a Szolgáltató árajánlatnak sem az Ön árajánlata elfogadásának.

3.6.3. A Szolgáltató ajánlatának Ön által e-mailben történő elfogadásával jön létre a szerződés. Szolgáltató az Ön által megadott e-mail-címről küldött válaszlevelet az Ön jognyilatkozatának tekinti, a személyazonosság és képviseleti jog további vizsgálata nélkül. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

3.6.4. A szerződés létrejöttét követően, az előlegbekérőn lévő összeg megérkezése után, a Szolgáltató e-mailben az Ön rendelkezésére bocsátja az utolsó ajánlatban szereplő összeget tartalmazó előlegszámlát. A végszámlát a Szolgáltató a kiszállításkor bocsátja az Ön rendelkezésére, amelynek a teljesítési ideje az áru kiszállításának napja. Ön köteles a teljes vételárat az eredeti ajánlatban feltüntetett ajánlati kötöttségi időn belül megfizetni; ellenkező esetben a szerződés automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül meghiúsul.
3.7.   Ajánlati kötöttség

3.7.1. A szerződés kizárólag elektronikus levelezés (e-mail) útján jön létre, az ajánlatot – a hagyományos webáruházaktól eltérően – a Szolgáltató adja, amelynek az Ön általi elfogadásával jön létre a szerződés.

3.7.2. Szolgáltató e-mailen keresztül juttatja el Önhöz az ajánlatát, amelyhez az ajánlatban meghatározott időig van kötve. Amennyiben Ön az ajánlati kötöttség idején belül nem fogadja el a Szolgáltató ajánlatát, úgy a Szolgáltató nem köteles Önnel a szerződést megkötni.
3.8.   Fizetés

3.8.1. Átutalás. Önnek lehetősége van a banki átutalásos fizetésre. Ebben az esetben kérjük az előleget valamint a végösszeget (a termék vételárát, kiszállítás esetén a szállítási költséggel együtt) a Szolgáltató Budapest Bank 10101315-64233700-01004000 számú bankszámlájára átutalni.

3.8.2. Készpénzes fizetés. Személyes fizetés választása esetén Ön Szolgáltató telephelyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetés esetén csak magyar forintban van erre lehetőség.

3.8.3. Banki befizetés. Önnek lehetősége van a vételár ellenértékét befizetni a Szolgáltató következő bankszámlaszámaira bármelyik Budapest Bank vagy Sopron Bank Zrt. fiókban:
  • Budapest Bank  10101315-64233700-01004000
  • Sopron Bank Zrt. 17600190-00424172-00200004
3.9.   Átvétel

3.9.1. Személyes átvétel
Ön a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén, melynek címe: 8600 Siófok, Ipar u. 2. A termék átvételének körülményeiről Ön a megadott elérhetőségek valamelyikén tud érdeklődni.

3.9.2. Kiszállítás
Kérésére Szolgáltató vállalja a megrendelt termék kiszállítását az Ön által megadott magyarországi szállítási címre az árajánlatban szereplő szállítási költség ellenében. A kiszállítás pontos dátumáról a Szolgáltató e-mailben/telefonon értesíti Önt. A szállítás 40 tonnás össztömegű, darus és pótkocsis gépjárművel történik. Ön köteles arról gondoskodni, hogy a szállítási cím ilyen gépjárművel megközelíthető legyen, illetve a lepakoláshoz elegendő hely álljon rendelkezésre. Ön köteles továbbá az esetleges behajtási engedély beszerzéséről is gondoskodni.


Amennyiben a helyszín megközelíthetőségéről, illetve a lepakoláshoz szükséges elegendő hely biztosításáról nem gondoskodik, úgy a Szolgáltató telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot és az Ön döntése alapján a teljesítés a szállítási címhez eső legközelebbi helyen történő lerakodással is megtörténhet.

Amennyiben a szállítási címhez eső legközelebbi helyen történő lerakodáshoz nem járul hozzá, a Szolgáltató felszólítja a szállítási cím megközelíthetőségéről, a lerakodáshoz szükséges hely biztosításáról való gondoskodásra. A második szállítással járó többletköltségeket Ön köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.
Amennyiben a teljesítés a szállítási cím megközelíthetőségének, a lerakodáshoz szükséges hely biztosításának a hiányából hiúsul meg Ön köteles a Szolgáltató szerződésszegésből eredő összes kárának a megtérítésére.
A kiszállítás elismerése úgy történik, hogy a vevő – vagy a kiszállításnál jelen lévő képviselője – aláírja a szállítólevelet és átveszi a garancialevelet. Ha a közölt szállítási napon a vevő, vagy a képviselője az átvételnél személyesen nem jelenik meg, a szerződés teljesítését a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és a megőrzésért felelősséget nem vállalunk. A töréskárt, illetve a le nem szállított termékeket a vevő köteles a szállítólevélen feltüntetni illetve, ha az átvételnél nincs jelen, azt 15 napon belül írásban bejelenteni. Amennyiben a vevő saját fuvareszközén szállította el a terméket, a teljes töréskár a vevőt terheli. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a házhoz szállítás és a telken belüli lerakodás csak teher közforgalom számára nyitva álló és pótkocsis járműszerelvény közlekedésére alkalmas szilárd útburkolattal ellátott közlekedési útról megközelíthető helyre történik. A házhoz szállítás a daruval történő lerakást magában foglalja. Ha az időjárás, vagy más okok (pl. nagyfeszültségi vezeték, fák, szabálytalanul parkoló gépkocsik, 10%-nál nagyobb fokú emelkedő stb.) miatt az építkezés helyszíne pótkocsis tehergépjárművel megközelíthetetlen vagy az építési telken – illetőleg a megjelölt teljesítési helyen – a daruval történő lerakodás műszaki okokból nem lehetséges, akkor a vevő köteles saját költségére más lerakóhelyet biztosítani. A teljesítési helyre vonatkozó egyedi szállítási feltételek előzetes egyeztetése a vevő kötelezettsége.

Az Eladóval előzetesen egyeztetett tehergépjárműre és időszakra szóló behajtási engedélyt a Vevő saját költségére tartozik beszerezni, és a Sióház Centrum Kft.-nek eljuttatni a szállítási határidő megtartásához szükséges időben és helyen. A szállítást megelőző nap 12:00 órájáig értesíteni kell a gyárat a megváltozott szállítási címről vagy kérni kell a szállítás átütemezését írásban (faxon, e-mailben). Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többlet költség a vevőt terheli. Amennyiben a megadott szállítási cím pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a lerakodásra alkalmatlan, és emiatt a teljesítés meghiúsul, az ismételt kiszállítás költsége a vevőt terheli.